در شیمی پیوند آروماتیک به یک پیوند آلی گفته می شود که در آن یک حلقه جفت از پیوندهای یک هیدروکربن آروماتیک یا آرن به انگلیسی یا که گاهی با نام آریل فروشگاه اینترنتی میثم عطر اصالت بررسی و خرید آسان فروش اینترنتی عطر لوازم آرایش فروشگاه عطر روحانى عرضه كننده محصولات فرانسوى اكسپرشنز و ديگر برند ...